Geschokt en intens verdrietig waren wij, toen wij het bericht ontvingen dat onze ere medewerker

Stijnie Schaap

op  69-jarige leeftijd is overleden.

 

 

Wij herinneren ons Stijnie als de vrouw, die vanaf het eerste begin van het Noordzee Zomerfestival bijna altijd samen met haar zuster Wilma  dienst deed achter de koffie balie, zitting nam achter de munten kassa en vooral de bingo middagen voor onze senioren verzorgde.

Toen zij aangaven te willen stoppen met hun vrijwilligerswerk heeft het bestuur besloten hun tomeloze inzet voor ons festival te belonen met het ere-medewerker schap.

Wij wensen haar naaste familie alle sterkte toe om dit haast ondragelijke verlies te verwerken.

Namens het bestuur van
De Stichting Noordzee Zomerfestival

Arie Nijgh                                                                           Jan Paauw
Voorzitter                                                                           secretaris