Huisregels

Voor iedereen moet het Noordzee Zomer Festival gezellig, leefbaar en veilig zijn en blijven. Daarom gelden in de festivaltent en de directe omgeving daarvan huis- en gedragsregels (normen en waarden). Deze regels gelden zowel in de festivaltent, evenals het terras en de directe omgeving daarvan.

In het kader van de wet AVG geven bezoekers van het Noordzee Zomer Festival automatisch toestemming dat eventueel gemaakte foto’s van hen of van hun minderjarige kinderen gepubliceerd worden op de website en/of Facebookpagina van het Noordzee Zomer Festival.

Deze regels zijn opgesteld in overleg met de politie en gemeente Katwijk.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het festival, die verband houden met huisregels, moeten direct en onvoorwaardelijk opgevolgd worden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugbezit.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de bar afgegeven te worden.
 • Consumpties moet u met muntjes betalen.
 • Aan personen beneden de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
 • Personen onder de 18 jaar hebben na 18.00 uur geen toegang tot de festivaltent en/of het terras.
 • De toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.
 • Op verzoek van medewerkers van de organisatie is legitimatie verplicht. 

 

Het is verboden om:

 • te roken in de festivaltent,
 • drugs, lachgas of vuurwerk in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
 • wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden voorhanden te hebben,
 • diefstal of vernielingen te plegen,
 • goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen),
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
 • enig hinderlijk of aanstootgevend gedrag te vertonen,
 • discriminerende opmerkingen te maken,
 • door woord of gebaar iemand sexueel te intimideren,
 • beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

 

Het is niet toegestaan:

 • eigen drank en/of etenswaren naar binnen te nemen,
 • consumpties mee naar buiten te nemen (m.u.v. het terras),
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de festivaltent,

 

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • niet voldoet aan de kledingvoorschriften,
 • aangeschoten of dronken bent,
 • de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven),
 • niet meewerkt aan controles op wapens, drugs, lachgas en vuurwerk. 

 

Bij het plegen van misdrijven:

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen,
 • wordt u direct overgedragen aan de politie,
 • doet de organisatie aangifte of dient een klacht in. 

 

Bij niet naleving van de huisregels:

 • wordt u uit de festivaltent c.q. van het terras verwijderd en zal u (eventueel) de toezegging tot de directe omgeving van de festivaltent ontzegd worden,
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

 

Communicatie:

 • klachten kunt u direct bij het bestuur van het festival melden.