Naar verwachting zullen grotere evenementen pas weer na 1 augustus dit jaar mogen worden georganiseerd. Dat blijkt uit een schrijven van de gemeente Katwijk en de veiligheidsregio Hollands Midden, dat onlangs bij de organisatoren van evenementen in de bus viel. Voor het Noordzee Zomerfestival reden om alles op alles te zetten om het negendaagse evenement, dat begint op 6 augustus 2021 mogelijk te maken.

De Veiligheidsregio stelt dat het aannemelijk is dat de Coronawet (TVM), die per 1 maart afloopt, met drie maanden verlengd wordt. Dat betekent dat in het gunstigste scenario er vanaf 1 juni weer (kleinschalige evenementen mogen worden georganiseerd. Grootschalige risico evenementen (categorie B+ en C) worden niet toegestaan tot twee maanden na intrekking van het landelijk verbod op deze categorie evenementen. Deze termijn is nodig om de advisering en het formele vergunningverleningstraject zorgvuldig te doorlopen. Evenementenaanvragen voor deze categorieën worden ook pas formeel in behandeling genomen als het landelijk verbod is ingetrokken (of wanneer hier concreet zicht op is).

In dit gunstige geval kan het Noordzee Zomerfestival doorgaan. Het bestuur ontwikkelt op dit moment een aantal varianten voor het festival. Zo kijken we onder andere naar het eventueel organiseren van het festival in de open lucht op het Strandplein in Katwijk. Maar ook  rekenen we de gevolgen van de eventueel in aantal minder toegestane bezoekers door.

Al met al was de inspanning om het festival mogelijk te maken nog nooit zo groot.

Het NZF bestuur is ook tot de conclusie gekomen dat ze dit niet alleen kunnen. Nadrukkelijk zoekt zij de samenwerking met andere partijen die door de huidige maatregelen niet in staat zijn hun evenement door te laten gaan en overlegt daarnaast regelmatig met alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van het festival. Het gaat hierom leveranciers van faciliteiten en diensten, artiesten, sponsors, vrijwilligers en niet in de laatste plaats de Gemeente Katwijk.  Alleen met heel veel hulp in de komende tijd kunnen we het eerste grootschalige festival van 2021 in Katwijk waar maken.