Ook dit jaar organiseert het Genootschap Oud Katwijk een groots opgezet Nationaal Klederdracht Festival. Dit in nauwe samenwerking met het Noordzee Zomerfestival .

Op dinsdag 9 augustus 2022 worden zo’n 20 klederdrachtgroepen uit het gehele land verwacht, die zich verzamelen in het Katwijks Museum. Na het welkom en de koffie met Kattukse knip gaan de aanwezige groepen om circa 12.00 uur op weg. De te wandelen route is vanaf het museum op de Voorstraat via de Louwestraat (typisch oud Katwijks straatje) en het Andreasplein (achter de Oude Kerk). Vandaar gaat de stoet via de Toeristenmarkt op de Princestraat om uiteindelijk te eindigen op het Strandplein. Het Noordzee Zomerfestival heeft op het Evenemententerrein een prachtig podium neergezet, waar de diverse klederdrachtgroepen vanaf 12.30 uur de folkloristische dracht van hun woonplaats respectievelijk woonstreek presenteren. Daarbij wordt een mondelinge toelichting gegeven en gewezen op de specifieke kenmerken van de gedragen kleding en sieraden. Tijdens deze presentaties schenken wij in de festivaltent een gratis kopje koffie met een plakje cake, zo lang de voorraad strekt. Bezoekers van deze show kunnen plaatsnemen op de stoelen, die speciaal voor deze gelegenheid op het plein voor het podium worden geplaatst.
Onze bekende DJ Arie van Rooijen zal op ludieke wijze de intermezzo’s verzorgen en ter afwisseling zullen op het gebouwde podium diverse volksdansgroepen en muziekgezelschappen optreden.
Alle deelnemers kunnen tussen de middag genieten van een heerlijke lunch, die wordt aangeboden door het Genootschap Oud Katwijk .
Bij de toegang en in de festivaltent worden een 8-tal kramen geplaatst , waar oude ambachten te bewonderen zijn. Hier ontstaat een fantastische wisselwerking van het bewonderen van klederdrachten en oude ambachten en het luisteren naar mooie muziek, die de vele bezoekers en toeristen ongetwijfeld zullen waarderen.

Het totale programma wordt om circa 17.00 uur bij de festivaltent beëindigd, waarna de diverse klederdrachtgroepen zich op eigen gelegenheid weer naar het Katwijks Museum zullen begeven. Bij erg slecht weer wordt voor de presentatie van de klederdrachten en de muziek uitgeweken naar het binnen podium van de festivaltent van het Noordzee Zomerfestival. Hier zijn dan ook ruim voldoende stoelen aanwezig voor de bezoekers.

Deze unieke dag zal soepel overgaan in gratis toegankelijke avond met live muziek, die het Noordzee Zomerfestival iedere avond in de festivalweek organiseert.