Diep bedroefd hebben wij kennis genomen dat

Marianne van Bladel

haar strijd tegen de zo gevreesde ziekte heeft moeten opgeven.

Marianne was een vrijwilliger van het 1e uur. Wij gedenken haar als een gedreven vrouw, die bijna ieder jaar haar steentje achter de bar van ons festival bijdroeg.

Wij verliezen een mooi mens, die wij erg zullen missen.

Haar echtgenoot Bert, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij heel veel sterkte in de komende tijd.

 

Bestuur en vrijwilligers van

Stichting Noordzee Zomerfestival